SBÍRKA ÚSPĚŠNĚ UKONČENA
Nejvýznamnější přispěvatelé:
p. Krýsl
Věnoval na památku své ženy Marie
1.000.000,- 1.105.000,- 1.000.000,-

Přispěli částkou 100.000,- a více:

Přispěli částkou 50.000,- a více:

Jména na zvon - soukromí přispěvatelé (v závorce je uvedeno jméno dárce):
General George S. Patton (George Patton Waters)
PL EARL INGRAM - INDIAN HEADS (Jiří Boudník a George Patton Waters)
Prof. MUDr. Karel Opatrný, DrSc. (MO Plzeň 2 - Slovany)
Pavel Maur (MO Plzeň 2 - Slovany)
PhDr. Marie Korandová (MO Plzeň 2 - Slovany)
Magdalena Soukupová (Jan Soukup)
Rodina dentisty Jana Zdařila (Miroslav Tropp)
Právovárečnů dům čp 162 (Miroslav Tropp)
Rodina JUDr. Františka Sedláčka (Miroslav Tropp)
Hana a Štěpán Rusňákovi (Štěpán Rusňák)
Zdeňka Šelmátová 1964, Stanislav Šmatlák 1953 (Václav Podlena)
Rodina Loučímova (Ing. Jan Loučím a Vladimíra Loučímová)
Rodina Hrnčiříkova-Bezděkova (Pavel Hrnčiřík)
Jarmila a Rudolf Holanovi (Hana Holanová)
Rodina PhMr. Jaroslava Švece (Ing. Stanislav Švec)
Pavel Květoň (Ti, co tě mají rádi)
Zdeňka Anna Jaroslav Doerrovi (Jaroslav a Anna Doerrovi)
Rodina malečkova (Václav Maleček)
Jiří Semecký (Helena Semecká)
Colone Charles H. Noble (Charles H. Noble Jr.)
Rodina Roskovcova (X)
eltechnik Miroslav Tropp (Miroslav Tropp)
PhMr. Jaroslav Tropp (Miroslav Tropp)
JUDr. František Tropp (Miroslav Tropp)
Josef Ignác Tropp (Miroslav Tropp)
Sikmund zakladatel rodu Troppů Remeš Plzeň roku 1660 (Miroslav Tropp)
Biskup František Radkovský (František Radkovský)
Rodina Rádlova (Jan Rádl)
Iva a Rudolf Tomáškovi (JUDr. Rudolf Tomášek)
Plzeňský kraj (Plzeňský kraj)
Filip a Jarmila Huňovi (X)
Jakub Janák (X)
Jan Janák ml. (X)
Tereza Janáková (X)
Alena Janáková (X)
Josef Skála Zbůch (Josef Skála)
Mgr. Kamila Vlasáková (X)
Hedvika Vlasáková (X)
Fabián Vlasák (X)
MUDr. Jaroslava Vlasáková (X)
MUDr. Jaroslav Vlasák (X)
Alena Navrátilová (Alena Navrátilová)
Kristina a David Fabianovi (David Fabian)
Rodina Petra Rumana (Petr, Alena, Terezka, Filip a Františka Rumanovi)
Rodina Joštova (Hana Schimmerová)
Zdeněk Žáček (Zdeněk Žáček)
Bartoloměj Rudas (Bartoloměj Rudas)
Rodina Jana Hanuše Kalsera (Mgr. Zdeňka Šnajdrová)
Rodina Rundova (MUDr. Marie Rundová)
Marie Kučerová (Marie Kučerová)
Božena Konečná rozená Skočilová (X)
Emilie a Josef Skočilovi (X)
Marie a Jindřich Pabianovi Ptenín (X)
Eliška Pilíková (Zdeněk Pilík)
Marie Košťálová (Kluci Košťálovi)
PhDr. Zdeněk Doležal, Dr.h.c. nakladatel (PhDr. Zdeněk Doležal, Dr.h.c.)
MO Plzeň 4 2013 (ÚMO Plzeň 4)
Tereza Rzacze Alešová (Treza Hurábová)
Kamila a Jan Rulcovi (Kamila Rulcová)
Miroslav Hana Petr Matějkovi (Miroslav Matějka)
Jiří a Helena Kreidlovi (X)
Anna Dobrá (Městský obvod Plzeň 1)
Ella Kaucká (Městský obvod Plzeň 1)
Malik Ba (Městský obvod Plzeň 1)
Barbora Pexová (Městský obvod Plzeň 1)
Pepi Petrova Gagovska (Městský obvod Plzeň 1)
Veronika Vasilevich (Městský obvod Plzeň 1)
Alena Němcová (Městský obvod Plzeň 1)

Kateřina Holečková (Městský obvod Plzeň 1)
Jan Marek (Městský obvod Plzeň 1)
Jana Mensová (Městský obvod Plzeň 1)
Anna Kateřina Bršlicová (Městský obvod Plzeň 1)
Kristýna Černá (Městský obvod Plzeň 1)
Klára Čepická (Městský obvod Plzeň 1)
Jáchym Král (Městský obvod Plzeň 1)
Adam Řeháček (Městský obvod Plzeň 1)
Kateřina Štíchová (Městský obvod Plzeň 1)
Lucie Vyhnálková (Městský obvod Plzeň 1)
Rozárie Červená (Městský obvod Plzeň 1)
Viktorie Vávrová (Městský obvod Plzeň 1)
Martin Baxa (Martin Baxa)
David Grossmann (X)
Ján Gelatko (Gabriela Gelatková - vd. Jakeličová)
Rodina Hodkova Vstiš (Václav Hodek)
K+3M Novoveských (Karel Novoveský)
Anna Presslová Václavová (Klára a Martin Presslovi)
Štěpán Trousil (Tvoji kamarádi)
Mgr. Jiří Kraft (X)
Norbert Michal Zapoměl (Mirka, Pavel, Petra a Vašek)
Petr Forman a tým (X)
Honza Malíř (X)
Mgr. Evička Kudrličková (X)
Terezie Pangrácová-Pešíková (Václav Pangrác)
Libuše Jaňourová (JUDr. Libuše Jakubcová)
Ing. Karel Zach (Ing. Karel Zach)
Pavel Bukovský (Pavel Bukovský)
Leo Boudník (Jiří Boudník)
MUDr. Miroslav Mach s rodinou (MUDr. Miroslav Mach)
Miroslav a Olga Kantnerovi (Ivana Vacková)
Rodina Brunova (Helena Brunová)
Junkovi z Pecihrádku (Petr Junek)
Na památku Věře Bártové a Věře Průchové (Věra Prudilová)
Věra a Stanislav (Stanislav Hosend)
Betlém u Havránků (Rodina Havránkova a Ekrtova)
Anna Caltová (Pavel Fišer)
Marie Fišerová (Pavel Fišer)
Anna Blažková roz. Turková (Antonín Blažek)
Eva Boháčová (František Boháč)
Olga a Václav Strakovi (JUDr. Václav Straka)
Petr Ševčík (Lenka Kužvartová)
MUDr. Jaroslava Suchá (MUDR. Jaroslava Suchá)
Generál Miroslav Štandera (Městský obvod Plzeň 2 - Slovany)
Jiří Světlík (Městský obvod Plzeň 2 - Slovany)
Josef Hrubý (Městský obvod Plzeň 2 - Slovany)
Ing. Miroslav Zikmund (Městský obvod Plzeň 2 - Slovany)

MUDr. Ctibor Vojta (MUDr. Ctibor Vojta)
Veronika & Wolfgang Scherr (Wolfgang Scherr)
Profess (Ing. Richard Polák)
Manželé Kmochovi (Anna a Petr Kmochovi)
Jan a Antoní Čulíkovi (Antonín Čulík)
Kovářovi a Herzeghovi (Alena Kovářová)
Rodina Jiřího Lavičky (Ing. Jiří Lavička)
Jarmila a Petra Hamáčková (Milan Kraitr)
Jarmila a Milan Kraitrovi (Milan Kraitr)
Ing. Zdeněk Stadlbauer - 1954 (Ing. Zdeněk Stadlbauer)
Bartmanovi (Ing. Vladislav Bartman)
Vl+M+D Škopkovi (Stavebniny Škopek)
Ing. Marie Ichová (Ing. Marie Ichová)
Jana Císařová (Pavel Císař)
Ing. Pavel Doležal - 1954 (Ing. Pavel Doležal)
Tomáš Holčapek (X)
David Frantík (X)
MUDr. Miroslav Tauer (MUDr. Miroslav Tauer)
Michal a Lucie Součkovi (Michal Souček)
RNDr. Miroslav Kopecký (RNDr. Miroslav Kopecký)
Petr Zimmermann (Petre Zimmermann)
Zdeňka a Václav Hrůza (Zdeňka Hrůzová)
Pavla Fořtová (X)
Lhota u Plzně (Městský obvod Plzeň 10 - Lhota)
Aleš a Jana Linhartovi (Aleš Linhart)
Rodiny Černých, Kměťových, Blažkových, Malých (Matěj Černý)
Rodina Emila Hlavičky (Eva Hlavičková)
RNDr. Jana Řehulová (RNDr. Jana Řehulová)
Jaroslava a Alfréd Samkovi (Ing. Alfréd a Jaroslava Samkovi)
ECK (ECK)
Bela, Selia, Lorin, Gabi, Horst (X)
Rodina Lisacova (Věra Lisacová)
Milan a Tomáš Kindlovi (X)
Blanka a Ivo Tomanovi (Ivo Toman)
Orchestr Tremolo Třemošná (Jakub Svoboda)
Martin Kopřiva (prof. MUDr. Pavel Těšínský, DrSc.)
Anna Těšínská (prof. MUDr. Pavel Těšínský, DrSc.)
MUDr. Pavel Těšínský (prof. MUDr. Pavel Těšínský, DrSc.)
Petr a Pavla Knížovi (Petr Kníže)
Eduard a Iva Vamberovi (Eduard Vambera)
Petr Hrubý (Barbora Hrubá)
Alena Lošanová (Marek Lošan, František Lošan)
František Binder (František Binder)
Věra a Jaroslav Scharfovi (Jaroslav Scharf)
Klášter Chotěšov os (Jana Jánská, jednatelka OSKCH)
Dr. Václava Černá (X)
Rodina Vonáskova (X)
Ing. Vladimír Procházka (X)
Rodina Korandova (X)
  Rodina Tomáše Troppa (Miroslav Tropp)
Rodina Miroslavy Troppové (Miroslav Tropp)
Rodina Jana Troppa (Miroslav Tropp)
Rodina Ludmily Troppové (Miroslav Tropp)
Rodina Miroslava Troppa (Miroslav Tropp)
Rodina Böhmova (Jan Böhm)
Anna Markéta Štěpán Kaiserovi (Markéta Kaiserová)
Jiří, Růžena, Jitka a Eva Kraftovi (Jiří Kraft)
Rodina Šlajchova (Ladislava Šlajchová)
Rybyšarovi - Korčákovi (Petra Rybyšarová)

Martina a Jindřich Petříkovi (Ing. Jindřich Petřík)
Plzeňská teplárenská, a.s. (Plzeňská teplárenská, a.s.)
Stanislav a Miroslava Kodlovi (Stanislav Kodl)
Radčice u Plzně (Úřad městského obvodu Plzeň 7)

Rodina Malíkova (Mgr. Pavlína Malíková)
Luboš Čeček s rodinou (Luboš Čeček)
Robert a Helena Bochníčkovi (Daniel Bohníček)
Marie a Václav Koutníkovi (Václav Koutník)
Památce Jiřiny Fialové (Tomáš Havlíček)
Ing. Pavel Škarka (Ing. Pavel Škarka)
Pavel a Jiřina Rusínovi (Jiřina Rusínová)
Manželé Pavelcovi (Martin Pavelec)
Spolek plzeňských právovárečníků (Spolek plzeňských právovárečníků)

Maria a Terezie Chylíkovy (Maria Chylíková)
Matěj Ptáček (Terezie Chylíková)
Adam Chylík (Terezie Chylíková)
Ing Petr Voldřich (Petr Voldřich)

Ing. Zdeněk Kuťák (Miroslava Kuťáková)
Ing. Ladislav Ouředník s rodinou (Ing. Ladislav Ouředník)

Jaroslavu Slípkovi Lions Club Plzeň-City (Lions Club Plzeň City, prezident Čestmír Koželuha)

Štefan, Anna a Irma Michaliskovi (Štefan Michalisko a Elena Tomanová)
Jaroslav a Elena Tomanovi (Jaroslav a Elena Tomanovi)
Zdeněk Šmíd (Zdeněk Šmíd)
Václav Krása (Václav Krása)
Danuše a Karel Soukupovi (Karel Soukup)
Manželé Fialovi (Lubomír Fiala)
Koinonia Jan Křtitel (Koinonia Jan Křtitel)
Manželé Houškovi (Jaroslav Houška)
Veronika Šteklová (X)

Danuše a Vladimír Klímovi (Danuše a Vladimír Klímovi)

Ing. Jindřich Aulický (Laura Aulická)

Rodina Sladkých (Marie Sladká)

Vojtěch Jílek (Vojtěch Jílek - Praha)

Josef a Alena Beranovi (Alena Beranová)

Rodina Schellongova (Jana Schellongová)
Serafin-byliny s.r.o. (Serafin-byliny s.r.o.)
Jan Hajšman (Jan Hajšman)
Zdeněk a Zdeňka Sobotovi (Helena Kreidlová)
David Dimitri (David Dimitri)
Rodiny Sammerovi a Flackovi (Jan Sammer)
MUDr. Čeněk Born, CSc. (Kateřina a Kačenka Bornovy)
Rodina Mrázkova (X)
Manželé Cardovi (Vladimír Carda)
Manželé Suchých (Helena Suchá)

ROTARY KLUB PLZEŇ (ROTARY KLUB PLZEŇ)
Miroslav Zahout (Miroslav Zahout)
Rodina Aleny Schořovské (ROA s.r.o.)
Pavel Lenk (Pavel Lenk)
Ir. + T. Věřící (X)
M a L Maxovi (Miroslav Maxa)
Matějčkovi Roudná (Ing. Jiří Matějček)
Rodina Havlíčkova (Hana Havlíčková)
Rainer Christoph (X)
Rodina Domanických (X)
MUDr. Jan Traxmandl s rodinou (Traxmed s.r.o.)
Rodina Effenbergerova (Jana a Jiří Effenbergerovi)
Ctibor F. (Ctibor Fojtíček)

Jitka a Jiří Fidranský (Ing. Jitka Fidranská, Ing. Jiří Fidranský, CSc.)
Rodina Jana Šambergera (Jan Šamberger)
Rodina Wagnerova (Ing. Marie Jílková)
Vlasta Chalabalová - Plzeň (Vlasta Chalabalová)
Plzeňští dobrovolní hasiči (SHČMS Městské sdružení hasičů Plzeň)
Miroslav Blabol (manželka a děti)
Jiří a Tomáš Valentovi (Jiří Valenta)
Matěj Trojovský (Michaela Žáková)
MUDr. Jitka Klemperová (MUDr. Jitka Klemperová)
Rodina Holubcova (X)
Luboš Holubec s rodinou (X)
Dagmar Vaňová-Bluďovská (Dagmar a Ladislav Buškovi)
Skautky a skauti Plzeňského kraje (Junák - svaz skautů a skautek ĆR)
Lions Plzeň Bohemia (Lions Plzeň Bohemia)
SSUPŠ Zámeček
František Boháč (X)
Právovárečné měšťanstvo v Plzni (Právovárečné měšťanstvo v Plzni)
Obec Litice u Plzně (MO Plzeň 6 - Litice)

Smolkovi HriFra (X)
TECHDRAW Plzeň (Libuše a Karel Havlovicovi)
MUDr. Michael a Mgr. Renata Frankovi (MUDr. Michael Frank, Mgr. Renata Franková)
Hans Wolfgang Kreiner (X)
Manželé Blažíčkovi (Jitka a Roman Blažíčkovi)
InterCora, spol. s r. o. (InterCora, spol. s r. o.)
Ing Ivan Hlaváček (InterCora, spol. s r. o.)
Dr. Günter Zembsch (InterCora, spol. s r. o.)
Jaromíra a Bohumír Krčálovi (X)
MUDr. Lucie Dvořáková (Medicle, s.r.o.)
Babí a Děda Lasákovi (X)
Rodina Václava Majera (Ing. Ludmila Majerová)
Josef Vích (Helena Semecká)
Marie Karlíková (Pavel Fišer)
Zdeňka Fišerová (Pavel Fišer)
František Fišer (Pavel Fišer)
Lenka Marková (Tomáš Koch)
Jiřina Dolejšová (Jiří Dolejš)
Rodina Soutnerova (Kristýna Soutnerová)
Alena Aschenbrennerová (Lumír Aschenbrenner)
Boltíkovi Smržovi (Jiřina Boltíková)
Památce Anny Brejchové (X)
P a M (X)
Rodina Švecova (Josef Švec)
Prof. Miroslav a Marie Baldovi (X)
Božena Beranová (X)
Ivana Braunová (Ivana Braunová)
Rodina Hoffmannova (Petr Hoffmann)
Otilie Ambrozová (Otilie Ambrozová)
Rodina Kotlanová (Václav Kotlan)
Marie Kotlanová (Václav Kotlan)
Jaroslav Kotlan (Václav Kotlan)
Stolní společnost MHA (Jan Toman)
František Norbert Dix (František Norbert Dix)
Menželé Mottlovi (Marie Mottlová)
Sestry Oplovy (Květuše Oplová)
Václav Opl (Ludmila Oplová)
Manželé Hornátovi (Hana Hornátová)
Manželé Špačkovy (Marie Špačková)
Ondřej Kříž (Ondřej Kříž)
MUDr. Karin H. Buňatová PH.D. (X)
Rodina R. Rumla (MUDr. Anna Hlávková)
Manželé Škopkovi (Vladimír Škopek)
MUDr. Miroslava Herzigová (MUDr. Miroslava Herzigová)
Dominik Baloun (Zdeňka a Květoslav Balounovi)
Josef Gross (Josef Gross)
Rodina R. Rumla (MUDr. Anna Hlávková)
Marta Přibáňová (Marta Přibáňová)
Jaroslav Kvasnička (Jaroslav Kvasnička)
Alena Kvasničková (Alena Kvasničková)
Jan Zdebor (Jan Zdebor)
Rodina Hubkova (X)
František Denk (Eva Peterková)
Borek Holec (Borek Holec)
Anna Jusková - Pavlíková (Ing. Pavel Jusko)
František Pešek (František Pešek)
Oldřich Hřích (Matěj Trojovský)
Dušan Hřích (Matěj Trojovský)
Václav Fišer (Pavel Fišer)
Pavel Fišer (Pavel Fišer)
Anna Fišerová (Pavel Fišer)
Manželé Knoppovi (X)
Miroslava Kuťáková (Ing. Zdeňek Kuťák)
Ing. Zdeněk Helma (Ing. Zdeněk Helma)
Mgr. Marie Helmová (Ing. Zdeněk Helma)
Mons. Emil Soukup (Mons. Emil Soukup)
Emanuel Baumruk (Emanuel Baumruk)
Manželé Legátovi (Mgr. Jiří Legát)
Marie Marschhausenová (Marie Marschhausenová)
Marie Jílková (Marie Jílková)
Vladimír Jílek (Vladimír Jílek)
Manželé Šotkovi (Jan Šotek)
Manželé Těšínských (PhDr. Tamara Kopřivová)
Marie Rusínová (Jiřina Rusínová)
Marie Marková (Marie Marková)
Emil Poul (Emil Poul)
Pavel Císař (CÍSAŘ v. o. s.)
PhDr. Tamara Těšínská (prof. Mudr. Pavel Těšínský, DrSc.)
doc. MUDr. Pavel Těšínský (prof. Mudr. Pavel Těšínský, DrSc.)
Ing. Karel Jášek (Ing. Božena Jášková)

 31/5/2016
 
Sbírka Ze srdce zvon se stala finančně nejúspěšnější sbírkou ukončenou v roce 2015 v rámci celé České republiky.

17/1/2015

 Nové plzeňské zvony na katedrále sv. Bartoloměje již zvoní! 

8/1/2015

Prostřednictvím CrossCafe se ve sbírce Ze srdce zvon vybralo 4.200.000 Kč a dalších 4.900.000 Kč prostřednictvím Římskokatolické farnosti. Děkujeme!

25/11/2014
I po odlití všech zvonů je stále možnost přispět na rekonstrukci zvonové stolice a objevit se tak na pamětní desce.

18/11/2014
18. listopadu byly nové plzeňské zvony vyzvednuty do věže kostela sv. Bartoloměje.

17/11/2014
17. listopadu proběhlo slavnostní svěcení zvonů na náměstí Republiky v Plzni.

27/10/2014
14. listopadu dorazí do Plzně zvon Bartoloměj.

10/7/2014
Byl ukončen prodej certifikátů umožňující mít jméno na zvonu, sbírka však stále pokračuje.

22/5/2014
Do Plzně dorazil zvon Hroznata, který bude slavnostně představen veřejnosti v pátek 23.5. v 17 hodin.

19/5/2014
V pátek 23. 5. 2014 od 17 hodin se na náměstí Republiky v Plzni koná slavnostní odhalení zvonu HROZNATA. Všichni jste srdečně zváni!

1/5/2014
Byl odlit třetí ze zvonů pro katedrálu sv. Bartoloměje - zvon HROZNATA.

10/4/2014
U zvonů na Náměstí Republiky jsme aktualizovali jsme seznam jmen, která jsou nebo budou odlita na zvony.

7/4/2014
Na zvonu Bartoloměj je aktuálně k dispozici již posledních 90 jmen!

3/4/2014
Na sbírkových účtech je aktuálně 5.582.973 Kč. Děkujeme!

20/12/2013
Po zakoupení prvních dvou zvonů je na sbírkových účtech aktuálně 3.489.904,- Kč.

19/12/2013
Celkem bylo vystaveno již 192 certifikátů k umístění jména na zvon.

12/12/2013
V rámci aukce, kterou pořádala Plzeňská teplárenská, a.s., se na zvony vybralo celkem 746.000,- Kč.

3/10/2013
Plzni byly představeny první dva zvony pořízené ze sbírky Ze srdce zvon - Jan Nepomucký a Marie.
Pořádá:
Partneři sbírky:      


Mediální partner sbírky: